top of page
www.linkmuzikal.com-1.png

The Place of Music in 21st Century Education

by The University of Sydney

Çocukların şimdi ve gelecekte nasıl bir eğitime ihtiyacı var? Teknoloji, öğretme ve öğrenmede en etkili nasıl kullanılır? Eğitime yönelik yenilikçi yaklaşımlar geleneksel yöntemlerle nasıl uzlaştırılabilir? Öğrenci merkezli öğrenme gerçekten ne anlama geliyor? Temelde bu sorulara yanıt arayan kurs, eski paradigmalara meydan okuma, yenilikçi ve yaratıcı pedagojik felsefelere ilham verme ve en son araştırmalara eleştirel yanıt verme yeteneğinizi geliştirmek adına tasarlanmış oldukça yararlı bir kurs olduğu söylenebilir.

Fundamentals of Rehearsing Music Ensembles

The University of North Carolina at Chapel Hill

Bir müzik topluluğuyla prova yürütme ve etkinliğe hazırlama sürecinin temel ilkelerini ele alan kursta, farklı nitelikteki gruplara yönelik yönetim teknikleri ve stratejilerin kullanımının modellenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kursun içeriğinde artikülasyon, dinamik, tempo, senkronizasyon vb. unsurların doğru ve etkili biçimde kullanılmasıyla ilgili uygulamalı etkinliklere yer verilmiştir.

Sınıfta Popüler Müzik Öğretimi kursu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kültürel açıdan zengin toplulukların popüler müzik öğretme yaklaşımlarını araştırıyor. Kurs boyunca; doğaçlama, teknoloji, şarkı yazma, film müziği düzenlemeye yönelik uygulama ve öğretim yöntemlerini inceleyebilirsiniz. 

Kurs, öğrenme ve program ilerlemesini değerlendirmek ve belgelemek için araçlar sağlarken, otantik kültürle ilişkili ve olumlu gençlik gelişimi ilkelerinin çağdaş müzik eğitimi ile nasıl bütünleştirileceğini modeller.

İnovasyon ve inovasyon yönetimi nedir? Firmalar yeni iş modellerini nasıl üretir ve pazara yeni ürün ve hizmetleri nasıl sunar? İnovasyon Yönetimi alanındaki bu kursta inovasyon yönetimi kavramları, fikir üretme teorileri, seçim, strateji oluşturma ve uygulama alanlarına yönelik örnekler ele alınmaktadır. Ayrıca, inovasyon projelerini kendiniz uygulamak için gerekli araçları da öğrenecek ve öz-akran değerlendirme yöntemleriyle kazanımlarınızı görebileceksiniz.

Teaching Popular Music in the Classroom

by Berklee College of Music

Folkcloud, dünyanın farklı ülke, ulus ve etnik gruplarının orijinal halk ve geleneksel müziklerine odaklanan tamamen ücretsiz bir sitedir. Müzik veri bankasında; Avrupa, Okyanusya, Asya, Güney-Kuzey Amerika ve Afrika kültürlerinden çok sayıda örneğe ulaşmak mümkün.

Amerikalı bir müzik öğretmeni tarafından oluşturulan sitede, müzik teorisine ilişkin birçok konuya ve görsel-işitsel alıştırmaya ulaşmak mümkün. Ayrıca öğretmenler için her ayrıntısı düşünülmüş ders planları da bulunuyor. Sitede, müzik teknolojisi ve kullanımına yönelik çok sayıda örnek de var. Bunun yanında öğrencilerin oluşturduğu projelere de ulaşılabiliyor.

Özellikle kulak eğitimi konusunda yararlanılabilecek olan site; aralık, akor, kadans, dizi ve daha birçok konuda geniş bir soru bankasına sahip. Bu soruların yapılandırılabilir olma özelliği sayesinde öğrencilerle yapılacak çalışmaların seviyesine göre tüm konularda farklı zorluk ve kapsamda soru oluşturmak mümkün. 

Seslerin isimleri, aralıklar, akorlar, temel armonik hareketler, dizi ve tonalite kavramları gibi müziğin en temel unsurlarına yönelik ders anlatımlarının yanında bu konulara yönelik bolca alıştırmanın bulunduğu bir site olan musictheory'deki tüm alıştırmaları ihtiyaca ve seviyeye göre zorluk derecesine göre sınıflandırmak da mümkün.

Çok iyi organize edilmiş bir kulak eğitim sitesi olarak aralık, akor ve dizilere yönelik son derece geniş çaplı bir soru bankasına sahip. Soruların içeriği yapılandırılabilir olmasa da neredeyse tüm kombinasyonlar hazır olarak sunulmuş. Seçilen her çalışmanın sonunda bireysel performansa yönelik geri bildirim de suuyor olması iyi düşünülmüş bir detay. Sitenin bu özellikleri tamamen ücretsiz.

Öğretmen ve öğrencilere yaklaşık 30 yıldır tamamen ücretsiz materyal sağlayan sitede, özellikle enstrümanların özellikleri, dizi ve akorlar gibi temel teorik konulara yönelik pdf formatında dokümana ulaşılabiliyor. Ayrıca birçok konu için quiz, bulmaca, flashcard formatında oldukça fazla sayıda aktivite de sitenin sunduğu olanaklar arasında sayılabilir.

Seslerin isimleri, aralıklar, akorlar, temel armonik hareketler, dizi ve tonalite kavramları gibi müziğin en temel unsurlarına yönelik ders anlatımlarının yanında bu konulara yönelik bolca alıştırmanın bulunduğu bir site olan musictheory'deki tüm alıştırmaları ihtiyaca ve seviyeye göre zorluk derecesine göre sınıflandırmak da mümkün.

Müzisyen, müzik eğitimcisi ve besteci olan Ben Dunnett tarafından oluşturulan ve tamamen ücretsiz olan sitede, temel müzik teorisi konularının yanında müzik tarihi, müzikte doku, tını, besteciler gibi başlıklar da bulunuyor.

Bu başlıklara yönelik olarak hazırlanan alıştırma ve küçük testleri yaparak konuya ilişkin kazanımları artırmak mümkün.

Oldukça zengin bir veritabanına sahip olan sitenin ücretsiz versiyonunda, çoğu siteyle ortak olan konuların yanında ritmik-melodik dikte ve çalma çalışmaları da yapılabiliyor. Ayrıca piyano, gitar ve yaylı çalgılardaki seslerin tuşedeki yerine ilişkin kaynaklar da bulunuyor. Ücretli versiyonda ise farklı sevilerdeki öğrencilerinize yönelik sınıflar oluşturma ve bu sınıflara özel ödev-alıştırma atayabilme imkanına sahip olabilirsiniz..

G. Debenedetti tarafından oluşturulan sitede, temel müzik elementleri ve aralık, akor, kadans, armoni kurallarına ilişkin materyallerden yararlanılabilir. Bunun yanında piyano ve gitar için bazı ücretsiz notalara ulaşma fırsatı da sunulmuş.

bottom of page